How to maintain nasal cartilage

How to maintain nasal cartilage

In this article from Dr. Majid Rasti's site جراح بینی And Isfahan Plastics to examine the important issue: نحوه نگهداری غضروف بینی پرداخته ایم.

I suggest you read this article to the end and at the end, if you have any questions, send them to Mr. Doctor in the comments section at the bottom of the page..

نحوه نگهداری غضروف بینی پس از جراحی زیبایی بینی یکی از دغدغه هایی است که بیماران پس از انجام عمل زیبایی بینی (عمل رینوپلاستی) با آن روبرو می‌شوند. معمولا نحوه نگهداری غضروف بینی توسط پزشک به بیمار آموزش داده می شود.‌ اما در صورتی که از سوی پزشک این مورد به بیمار گفته شده باشد. می‌توانید در ادامه این مطلب آموزش لازم برای نخوه نگهداری غضروف بینی را بیاموزید.

دلیل نگهداری غضروف های بینی

در صورتی که در حین جراحی بینی (Rhinoplasty surgery) جراح برای فرم دهی نوک بینی غضروف های اضافی نوک بینی را بردارد و با لین کار به فرم دهی نوک بینی اقدام نماید. مقادیری از غضروف های برداشته شده به صورت مازاد باقی می‌مانند.

Study suggestion
Rhinoplasty for the second time

در این صورت جراح این غضروف های اضافی را که در شیشه ای حاوی مواد مخصوص نگهدارنده قرار دارند. به بیمار تحویل می‌دهد تا آن را نزد خود نگاه دارد.

زیرا در صورتی که به هر دلیل اگر پس از جراحی بینی حوادثی مثل وارد شدن ضربه به بینی و یا شکستگی بینی رخ دهد و نیاز باشد بیمار جراحی ترمیمی بینی انجام دهد. جراح بینی از غضروف های اضافی بینی خود برای رفع مشکلات پیش آمده استفاده نماید.

 

آموزش نگهداری صحیح غضروف بینی

برای نگهداری غضروف های بینی که پس از عمل زیبایی بینی (عمل رینوپلاستی) توسط جراح بینی به شما داده می‌شود. باید این نکته را درنظر داشته باشید. که در وحله اول محل نگهداری باید به نحوی باشد که به ظرف شیشه ای که حاوی غضروف بینی هست ضربه ای وارد نشود. که سبب شکستن ظرف حاوی غضروف بینی شود.

Study suggestion
Loratadine after rhinoplasty

مورد بعدی که باید در نظر داشته باشید. محل نگهداری غضروف های اضافی بینی باید سرد و خنک باشد. به همین منظور اگر غضروف های بینی را در دمای اتاق نگهداری کنید نهایتاً تا ۳ ماه سالم می‌مانند و پس از آن استفاده ای نمی‌شود از این غضروف ها داشت و خاصیت خود را از دست می دهند.

بهترین محل برای نگهداری غضروف های اضافی بینی در فریزر می‌باشد که در صورت نگهداری در فریزر تا ۵ سال می توان مجدد از غضروف های بینی استفاده کرد.

در صورتی که در یخچال از غضروف ها نگهداری شود این زمان به ۱ سال کاهش پیدا می‌کند.

پس در صورتی که پس از جراحی زیبایی بینی (Rhinoplasty surgery) خود پزشک شما غضروف های اضافی بینی شما را تحویل داد حتما آن را در فریزر نگهداری کنید تا ماندگاری آن به ۵ سال برسد و در صورتی که بینی شما دچار ضربه و یا شکستگی بینی شد. جراح بتواند از غضروف های اضافی برای رفع مشکلات بینی در جراحی ترمیمی بینی استفاده نماید.

Study suggestion
Is sneezing after rhinoplasty can be done?

If it is useful, share it with others.

Doctor Majid Rasti ardakani

Plastic surgery

Of nose surgery

For more information turn to the address and hours of operation and registration تماس Visit website.

سوالات و نظرات خود را در بخش دیدگاه ها ارسال نمایید.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five,en × 4 =,en