لیست پایان نامه هایی که آقای دکتر مجید راستی اردکانی استاد راهنمای آن بوده اند.

دانشکده پزشکی

پایان نامه

برای دریافت درجه دکترای پزشکی عمومی

موضوع:

مقایسه اثر تامو کسیفن بادانازول در درمان بیماری فیبروسیستیک پستان

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر راستی

نگارش :

امین واعظی _ مهدی مجیری

سال تحصیلی :۱۳۷۵_۷۶

کد پایان نامه: ۲۵۸


دانشکده علوم پزشکی شهرکرد

دانشکده پزشکی

پایان نامه

برای دریافت درجه دکترای پزشکی عمومی

موضوع:

بررسی قدرت تشخیصی FNA در ضایعات پستان

در استان چهار مال بختیاری

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر راستی

نگارش :هایده هاشمی

سال تحصیلی ۱۳۷۷

کد پایان نامه:۳۲۹


تازه های جراحی پلاستیک بینی

تالیف و ترجمه:

دکتر عباس کاظمی

دکتر محمد جواد فاطمی

دکتر مجید راستی اردکانی


دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

دانشکده پزشکی

پایان نامه جهت اخذ فوق تخصصی جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی

عنوان

بررسی جنبه های مختلف ( عوامل خطر، آناتومی، گروه خونی، ضایعات همراه )در بیماران شکاف لب و کام

نگارش:

مجید راستی اردکانی


دانشکده علوم پزشکی شهرکرد

دانشکده پزشکی

پایان نامه

برای دریافت درجه دکترای پزشکی عمومی

موضوع:

مقایسه دو روش تجویز مسکن ( scheduid،prn ) درد و گروه ۱۰۰ نفره از بیمارن جراحی شده در بخش جراحی بیمارستان آیت ا…کاشانی شهرکرد

استاد راهنما :

دکتر مجید راستی

استادان مشاور:

دکتر افیونیان

مهندس مسعود امیری

دکتر مجید رودی

نگارش:

عباس صباح

عباس زارع

سال تحصیلی ۷۵_۷۶               کد پایان نامه:۲۶۱


دانشکده علوم پزشکی شهرکرد

دانشکده پزشکی

پایان نامه

برای دریافت درجه دکترای پزشکی عمومی

موضوع:

بررسی قدرت تشخیصی معاینه بالینی در تعیین تشخیص و اتیولوژی شکم حاد

استاد راهنما:

آقای دکتر راستی

نگارش : حسین شهشهانی              حمید شیخ السلام

سال تحصیلی ۷۵_۷۴                      کد پایان نامه ۲۵۳


دانشکده علوم پزشکی شهرکرد

دانشکده پزشکی

پایان نامه

برای دریافت درجه دکترای پزشکی عمومی

موضوع:

اثر کرم ایبوپروفن بر روی اندام حاصل از سوختگی آب داغ در خرگوش

استاد راهنما:

آقای دکتر مجید راستی متخصص جراحی عمومی

نگارش :محمد پزشکی

سال تحصیلی :۱۳۷۵_۶۷              کد پایان نامه ۲۸۲


دانشکده علوم پزشکی شهرکرد

دانشکده پزشکی

پایان نامه

برای دریافت درجه دکترای پزشکی عمومی

موضوع:

بررسی چگونگی مصرف آنتی بیوتیک بعد از اعمال جراحی (جراحی عمومی، اورولوژی)

دربیمارستان کاشانی شهر کرد در طی ۶ ماه (سه ماهه چهارم ۷۵ و دوم ۷۶)

استاد راهنما:

آقای دکتر مجید راستی

استاد مشاوره:

جناب آقای دکتر محمد رفیعیان

نگارش : غلامعباس محمد رضایی                   جواد دارابی

سال تحصیلی ۱۳۷۷

کد پایان نامه ۳۰۰


دریافت فایل pdf

new doc 2019-05-15 11.52.24