بینی نیمه فانتزی در انتهای عمل | جراح بینی اصفهان

بینی نیمه فانتزی در انتهای عمل | جراح بینی اصفهان

جراحی بینی نیمه فانتزی بلافاصله بعد از عمل

جراحی بینی نیمه فانتزی بلافاصله بعد از عمل

جراحی بینی نیمه فانتزی بلافاصله بعد از عمل توسط جراح بینی اصفهان

لینک مستقیم تماشای ویدیو در یوتیوب

دکتر مجید راستی اردکانی فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی

آدرس: اصفهان ، انتهای خیابان مرداویج (شیخ کلینی)، پلاک ۲۱ شمالی

صفحه اینستاگرام دکتر مجید راستی 

انتهای عمل بینی نیمه فانتزی | جراح بینی اصفهان

انتهای عمل بینی نیمه فانتزی | جراح بینی اصفهان

جراحی زیبایی بینی | رینوپلاستی

جراحی زیبایی بینی | رینوپلاستی

لینک مستقیم تماشای ویدیو در یوتیوب

دکتر مجید راستی اردکانی فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی

آدرس: اصفهان ، انتهای خیابان مرداویج (شیخ کلینی)، پلاک ۲۱ شمالی

صفحه اینستاگرام دکتر مجید راستی 

جراحی زیبایی بینی مراجعه کننده گرجستانی

جراحی زیبایی بینی مراجعه کننده گرجستانی

لینک مستقیم تماشای ویدیو در یوتیوب

مراجعه کننده عزیز ساکن گرجستان و اهل گرجستان هستند که تشریف آورده اند ایران و توسط دکتر مجید راستی ، جراح بینی اصفهان جراحی انجام شد.

دکتر مجید راستی اردکانی فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی

آدرس: اصفهان ، انتهای خیابان مرداویج (شیخ کلینی)، پلاک ۲۱ شمالی

صفحه اینستاگرام دکتر مجید راستی 

دکتر مجید راستی در خدمت دکتر سابان بهترین جراح بینی فرانسه

دکتر مجید راستی در خدمت دکتر سابان بهترین جراح بینی فرانسه

 

لینک مستقیم تماشای ویدیو در یوتیوب

دکتر مجید راستی اردکانی فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی

آدرس: اصفهان ، انتهای خیابان مرداویج (شیخ کلینی)، پلاک ۲۱ شمالی

صفحه اینستاگرام دکتر مجید راستی 

نمونه بینی طبیعی مردانه

نمونه بینی طبیعی مردانه

نمونه بینی طبیعی مردانه

 

لینک مستقیم تماشای ویدیو در یوتیوب

دکتر مجید راستی اردکانی فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی

آدرس: اصفهان ، انتهای خیابان مرداویج (شیخ کلینی)، پلاک ۲۱ شمالی

صفحه اینستاگرام دکتر مجید راستی 

دکتر مجید راستی و دکتر توریومی معروفترین جراح بینی دنیا

دکتر مجید راستی و دکتر توریومی معروفترین جراح بینی دنیا

دکتر مجید راستی و دکتر توریومی معروفترین جراح بینی دنیا

لینک مستقیم تماشای ویدیو در یوتیوب

دکتر مجید راستی اردکانی فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی

آدرس: اصفهان ، انتهای خیابان مرداویج (شیخ کلینی)، پلاک ۲۱ شمالی

صفحه اینستاگرام دکتر مجید راستی 

دکتر مجید راستی و دکتر دیویس از معروفترین جراحان بینی

دکتر مجید راستی و دکتر دیویس از معروفترین جراحان بینی

لینک مستقیم تماشای ویدیو در یوتیوب

دکتر مجید راستی اردکانی فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی

آدرس: اصفهان ، انتهای خیابان مرداویج (شیخ کلینی)، پلاک ۲۱ شمالی

صفحه اینستاگرام دکتر مجید راستی 

مطب دکتر مجید راستی

مطب دکتر مجید راستی

مطب دکتر مجید راستی

لینک مستقیم تماشای ویدیو در یوتیوب

جراحی بینی اصفهان،  دکتر مجید راستی اردکانی فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی

آدرس: اصفهان ، انتهای خیابان مرداویج (شیخ کلینی)، پلاک ۲۱ شمالی

 

صفحه اینستاگرام دکتر مجید راستی