گفتگو با دکتر مجید راستی

گفتگو با دکتر مجید راستی

گفتگو با دکتر مجید راستی مخاطبان پزشکان جراحی زیبایی از گذشته تاکنون چه تغییراتی را داشته‌اند؟

امروز نسبت به ۲۰ سال گذشته تغییرات اساسی در مخاطبان پزشکان جراحی زیبایی ایجاد شده است. در ۲۰ سال گذشته به قولی تنها مرفهین بی درد که دیگر مشکلی در زندگی نداشتند نسبت به جراحی پلاستیک اقدام می‌کردند و این در حالی است که امروزه به دلیل کاهش هزینه‌های اعمال جراحی، علم و تکنولوژی همه برای این عمل اقدام می‌کنند.

دکتر مجید راستی اردکانی فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی

مشاهده ویدیو در یوتیوب

صفحه اینستاگرام دکتر مجید راستی 

جراحی بینی نیمه فانتزی توسط جراح بینی اصفهان

جراحی بینی نیمه فانتزی توسط جراح بینی اصفهان

جراحی بینی نیمه فانتزی توسط جراح بینی اصفهان

 

دکتر مجید راستی اردکانی فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی

مشاهده ویدیو در یوتیوب

صفحه اینستاگرام دکتر مجید راستی 

نمونه جراحی بینی دکتر مجید‌ راستی

نمونه جراحی بینی دکتر مجید‌ راستی

نمونه جراحی بینی دکتر مجید‌ راستی

 

دکتر مجید راستی اردکانی فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی

مشاهده ویدیو در یوتیوب

صفحه اینستاگرام دکتر مجید راستی 

نمونه جراحی بینی های طبیعی زنانه

نمونه جراحی بینی های طبیعی زنانه

نمونه جراحی بینی های طبیعی زنانه

در این ویدیو نمونه جراحی بینی های طبیعی زنانه که توسط دکتر راستی انجام شده را میتوانید ببینید.

دکتر مجید راستی اردکانی فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی

مشاهده ویدیو در یوتیوب

صفحه اینستاگرام دکتر مجید راستی 

نمونه ای از جراحی بینی طبیعی زنانه در اتاق عمل

نمونه ای از جراحی بینی طبیعی زنانه در اتاق عمل

نمونه ای از جراحی بینی طبیعی زنانه در اتاق عمل

 

 

دکتر مجید راستی اردکانی فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی

مشاهده ویدیو در یوتیوب

صفحه اینستاگرام دکتر مجید راستی 

 

کالکشن جراحی بینی زنانه طبیعی

کالکشن جراحی بینی زنانه طبیعی

کالکشن جراحی بینی زنانه طبیعی

در این ویدیو نمونه جراحی بینی های طبیعی زنانه که توسط دکتر راستی انجام شده را میتوانید ببینید.

دکتر مجید راستی اردکانی فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی

مشاهده ویدیو در یوتیوب

صفحه اینستاگرام دکتر مجید راستی 

 

نمونه جراحی بینی طبیعی مردانه

نمونه جراحی بینی طبیعی مردانه

در این ویدیو میتوانید عکس نمونه هایی از بینی های طبیعی مردانه را ببینید دکتر مجید راستی اردکانی.

 

دکتر مجید راستی اردکانی فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی

مشاهده ویدیو در یوتیوب

صفحه اینستاگرام دکتر مجید راستی 

 

کالکشن جراحی بینی نیمه فانتزی

کالکشن جراحی بینی نیمه فانتزی

ر این ویدیو نمونه جراحی های بینی نیمه فانتزی را که توسط دکتر مجید راستی انجام شده می توانید ببینید دکتر مجید راستی اردکانی.

 

دکتر مجید راستی اردکانی فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی

مشاهده ویدیو در یوتیوب

صفحه اینستاگرام دکتر مجید راستی 

جراحی بینی دارای انحراف و کجی بسیار شدید

جراحی بینی دارای انحراف و کجی بسیار شدید

جراحی بینی دارای انحراف و کجی بسیار شدید

در این ویدیو عکس قبل و بعد از عمل بینی دارای انحراف و کجی بسیار شدید را میبینیم که توسط جراح بینی اصفهان

دکتر مجید راستی اردکانی فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی

مشاهده ویدیو در یوتیوب

صفحه اینستاگرام دکتر مجید راستی 

 

نمونه جراحی های بینی توسط دکتر مجید راستی

نمونه جراحی های بینی توسط دکتر مجید راستی

نمونه جراحی های بینی توسط دکتر مجید راستی

در این ویدیو نمونه جراحی بینی های طبیعی که توسط دکتر راستی انجام شده را میتوانید ببینید.

دکتر مجید راستی اردکانی فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی

مشاهده ویدیو در یوتیوب

صفحه اینستاگرام دکتر مجید راستی