چند نمونه جراحی بینی توسط جراح بینی اصفهان

چند نمونه جراحی بینی توسط جراح بینی اصفهان

چند نمونه جراحی بینی توسط جراح بینی اصفهان را با هم میبینیم.

 

دکتر مجید راستی اردکانی

فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی

تماس با دکتر مجید راستی | جراح بینی اصفهان

پیج اینستاگرام دکتر مجید راستی

 

 

نمونه جراحی زیبایی بینی (۸)

نمونه جراحی زیبایی بینی (۸)

نمونه جراحی زیبایی بینی (۸) انتهای عمل بینی در اتاق عمل توسط جراح بینی اصفهان

 

دکتر مجید راستی اردکانی

فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی

تماس با دکتر مجید راستی | جراح بینی اصفهان

پیج اینستاگرام دکتر مجید راستی

 

 

نمونه جراحی زیبایی بینی مردانه (۷)

نمونه جراحی زیبایی بینی مردانه (۷)

نمونه جراحی زیبایی بینی مردانه در اتاق عمل توسط جراح بینی اصفهان

 

دکتر مجید راستی اردکانی

فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی

تماس با دکتر مجید راستی | جراح بینی اصفهان

پیج اینستاگرام دکتر مجید راستی

 

 

نمونه جراحی زیبایی بینی(۶)

نمونه جراحی زیبایی بینی(۶)

نمونه جراحی زیبایی بینی انتهای جراحی در اتاق عمل توسط جراح بینی اصفهان

 

 

دکتر مجید راستی اردکانی

فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی

تماس با دکتر مجید راستی | جراح بینی اصفهان

پیج اینستاگرام دکتر مجید راستی

 

 

بینی نیمه فانتزی در انتهای عمل | جراح بینی اصفهان

بینی نیمه فانتزی در انتهای عمل | جراح بینی اصفهان

جراحی بینی نیمه فانتزی بلافاصله بعد از عمل

جراحی بینی نیمه فانتزی بلافاصله بعد از عمل

جراحی بینی نیمه فانتزی بلافاصله بعد از عمل توسط جراح بینی اصفهان

لینک مستقیم تماشای ویدیو در یوتیوب

دکتر مجید راستی اردکانی فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی

آدرس: اصفهان ، انتهای خیابان مرداویج (شیخ کلینی)، پلاک ۲۱ شمالی

صفحه اینستاگرام دکتر مجید راستی 

انتهای عمل بینی نیمه فانتزی | جراح بینی اصفهان

انتهای عمل بینی نیمه فانتزی | جراح بینی اصفهان

جراحی زیبایی بینی | رینوپلاستی

جراحی زیبایی بینی | رینوپلاستی

لینک مستقیم تماشای ویدیو در یوتیوب

دکتر مجید راستی اردکانی فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی

آدرس: اصفهان ، انتهای خیابان مرداویج (شیخ کلینی)، پلاک ۲۱ شمالی

صفحه اینستاگرام دکتر مجید راستی 

جراحی زیبایی بینی مراجعه کننده گرجستانی

جراحی زیبایی بینی مراجعه کننده گرجستانی

لینک مستقیم تماشای ویدیو در یوتیوب

مراجعه کننده عزیز ساکن گرجستان و اهل گرجستان هستند که تشریف آورده اند ایران و توسط دکتر مجید راستی ، جراح بینی اصفهان جراحی انجام شد.

دکتر مجید راستی اردکانی فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی

آدرس: اصفهان ، انتهای خیابان مرداویج (شیخ کلینی)، پلاک ۲۱ شمالی

صفحه اینستاگرام دکتر مجید راستی 

دکتر مجید راستی در خدمت دکتر سابان بهترین جراح بینی فرانسه

دکتر مجید راستی در خدمت دکتر سابان بهترین جراح بینی فرانسه

 

لینک مستقیم تماشای ویدیو در یوتیوب

دکتر مجید راستی اردکانی فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی

آدرس: اصفهان ، انتهای خیابان مرداویج (شیخ کلینی)، پلاک ۲۱ شمالی

صفحه اینستاگرام دکتر مجید راستی