گالری تصاویر جراحی بینی استخوانی

گالری تصاویر جراحی بینی استخوانی

در این بخش گالری تصاویر و نمونه جراحی های بینی استخوانی، آقای دکتر مجید راستی اردکانی  جراح پلاستیک اصفهان قرار داده می شود.
گالری تصاویر جراحی بینی گوشی

گالری تصاویر جراحی بینی گوشی

در این بخش گالری تصاویر و نمونه جراحی های بینی گوشی آقای دکتر مجید راستی اردکانی  جراح پلاستیک اصفهان قرار داده می شود.