تفاوت جراحی پلاستیک و زیبائی

تفاوت جراحی پلاستیک و زیبائی

جراحی پلاستیک را نباید جراحی زیبایی نامید. شاید ۱۰ درصد جراحی های پلاستیک، در ارتباط با مسایل زیبایی باشد.

Continue reading