Before Rhinoplasty What should I do?

Before Rhinoplasty What should I do?

What should I do before surgery?

nose plastic surgery | قبل از جراحی زیبایی بینی تغییر شکل بینی، مراحل مختلفی وجود دارد که بیماران می توانند برای بهبود سریع جای عمل، کم کردن عوارض پس از جراحی و کاهش خطرات احتمالی انجام دهند.

۱) رژیم غذایی

در هفته های منتهی به هر عمل جراحی، رعایت رژیم غذایی سالم برای بیماران مهم است. تغذیه مناسب باعث سرعت در بهبودی و کاهش خطر ابتلا به عفونت می شود. In particular, people have a lot of fruits and vegetables, grains, protein from their diet, nutritional supplements are also useful. Doctors can be certain supplements, including vitamin A, vitamin C and bromelain to those who are going to perform rhinoplasty, recommend.

همزمان متقاضیان این عمل باید از برخی مواد غذایی و مکمل های خاص که می تواند باعث کاهش سرعت بهبودی و عوارض جراحی می شود اجتناب کنند؛ به طور خاص، بیماران باید مکمل های حاوی ویتامین E، زنجبیل، گینگو و جینسنگ را استفاده نکنند؛ به علاوه برخی از مکملهای هومیوپاتی و گیاهی می توانند عوارض ناشی از بیهوشی را ایجاد کنند، بنابراین بیماران قبل از هر تغزیه اضافه ای باید با پزشک خود مشورت کنند. Since the liver's ability to metabolize alcohol can affect the correct, most physicians recommend that patients in the weeks before your surgery, also refrain from drinking alcohol.

۲) داروها

nose plastic surgery | When preparing for surgery, patients should see your doctor about all medications you are taking to Get There. چرا که برخی از داروها می توانند عوارض قبل یا بعد از عمل جراحی ایجاد کنند. The doctor can prescribe a temporary safe alternative drug for patients. به ویژه بیماران باید از استفاده آسپرین، ایبوپروفن و رقیق کننده خون جلوگیری کنند.

۳) سیگار کشیدن

Tobacco consumption reduces blood flow throughout the body. از آنجا که اکسیژن نمی تواند به سرعت به محل برش برسد، افراد سیگاری ممکن است زمان بیشتری برای بهبودی بعد از عمل نیاز داشته و خطر ابتلا به عفونت و زخم های نامطلوب هم در آنها بیشتر است. Although smokers are not automatically disqualified from performing nose surgery, they need at least two weeks before and two weeks after surgery to stop smoking.

۴) Preparations for the improvement

nose plastic surgery | Nose surgery recovery may take several weeks and patients should be prepared based on the recovery time. به طور خاص، آنها باید حداقل دو هفته از کار خود بگذرند و در صورت امکان، کسی را پیدا کنند که بتواند برای چند روز به آنها کمک کند تا به کارهای روزانه شان برسند. After surgery, nose, biting can be annoying, so patients should eat soft food for the first few days.

Rhinoplasty techniques

Rhinoplasty techniques

Rhinoplasty techniques | Regardless of whether the doctor what type of surgery to the applicant considers that the action is usually one of two main techniques used for this work.

Closed rhinoplasty technique

جراحی زیبایی به روش بسته به طور کلی روشی است که اولویت دارد؛ زیرا تمام برش های جراحی در داخل بینی انجام می شود و زخم ها همه داخلی هستند؛ با انکه برش ها پنهان هستند، جراح هنوز می تواند به نقاط زیادی از بینی دسترسی پیدا کند تا به طیف وسیعی از موارد زیبایی و ساختاری رسیدگی کند.

Open rhinoplasty technique

Open to the doctor's rhinoplasty greater access to the cartilage and bone of the nose, but small scars on the nose may persist. In this way, by making an incision in the area between the nose cartilage, physicians can lift the skin and cartilage of the nasal tip is very precise form. When recovery, instead of cutting a very small, almost invisible scar on his nose.

Select the correct way

Rhinoplasty techniques | Both open and closed rhinoplasty can be very effective.. Doctor right procedure for each patient based on natural forms and objectives nose surgery will determine. اگر بیمار تمایل به تغییرات چشمگیر داشته باشد، جراحی بینی باز می تواند بهتر عمل کند. This method allows physicians to the broader deformation of the nose. If the patient wants to change the nasal septum, closed rhinoplasty can work well. However, because the motivation and purpose of each patient is different, there are no strict rules for the selection of appropriate methods.

 

Call doctor:

Rhinoplasty techniques | Depending on the terms of rhinoplasty or nose surgery is performed open or closed. در طی عمل بینی برای دستیابی به بافت های درون آن اگر برش صرفا در داخل بینی باشد، جراحی بسته و اگر برش از داخل و بیرون بینی باشد جراحی باز گفته می شود. چنانچه در عمل نیاز به دستکاری پره های بینی باشد، حتی در عمل بسته برش کناری پره ها از بیرون خواهد بود.

The greatest benefit in reducing swelling action and the action of opening the surgeon greater access to broader changes are.

Your questions for the doctor Majid Rasti ardakani the vision to send.

1398 New Year's greetings to their relatives

1398 New Year's greetings to their relatives

Happy New Year 1398

Some say that when spring comes Chu
Looking at flowers and almonds time comes
The trade-off as the faces of loved ones
Uzair is occurring blooms and greenery
Do not be so vain of me
I am not ashamed of idle talk

Sixty times I came to New guest
If there is not other than the six times
The oppressive thumb that the round-up
What comes to her manicured gardens?
I hand her beauty is just a dream
If your eyes Hemi comes Stencils
"Naser"

Happy New Year 1398

Eid Nowrouz celebration

این جشن از کهن ترین جشن های ایرانی است که پژوهشگران بنیاد آن را هند و ایرانی ندانسته اند، بلکه با قید احتمال آن را به اقوام بومی نجد ایران پیش از مهاجرت و آریاییان، منسوب می دانند.
Two invertebrates and celebrate the New Year by the Sumerians in Mesopotamia, and there are two ways to celebrate (Sacred Marriage) و (Akytv) Created later in Mesopotamia, both as a celebration of the New Year celebrations were held,
But on the Iranian plateau until the Islamic period as two independent feast on the remains. N;Tuesday Thus the celebration of "Nowruz", "invertebrates" and "century" Most Iranians are among the national holidays to celebrate religious.

Dear fellows!

Happy New Year coming. In the New Year, 365 days of health, happiness, success, love and friendship and wish you love.

Doctor Majid Rasti ardakani Plastic surgery, reconstructive and سوختگی At your service.

Nose surgery techniques

Nose surgery techniques

In rhinoplasty technique the surgeon to remove the cartilage area.
Then modify and delete the prominent deals.
After a new form appropriate to the area, create.
اگر بیمار دارای مشکلات داخلی بینی مانند،انحراف تیغه بینی یاپولیپ بینی باشد موارد فوق در یک زمان با این عمل جراحی برطرف خواهد شد.همچنین در در مواقعی که بیمار احتیاج به کوچک کردن پره های بینی و یا سوراخ بینی This action is necessary to be done.

On completion of the operation, all parts of the nose together and well fit to be controlled Jdydbyny. سرانجام با گذاشتن نوار آغشته به پماد آنتی بیوتیک درون بینی پانسمان می شود و توسط چسب پوست بینی بر روی ساختمان جدید بینی شکل داده می شود .به وسیله گچ گیری و یا استفاده از محافظ های پلاستیکی و فلزی،قالب های مورد نظر برای بینی ایجاد is.


Doctor Majid Rasti ardakani

فوق تخصص جراحی پلاستیک اصفهان، ترمیمی و سوختگی

Cable channel,,fa,To subscribe to a cable channel doctor Majid Rasti ardakani click,,fa: https://t.me/drmajidrasty

Thin skin, nose

Thin skin, nose

Thin skin, nose

پوست نازک نوک بینی برای جراح این مزیت را به همراه دارد که می تواند هنر شکل دهی خود را نمایش دهد.هر چند که مشکلاتی نیز به همراه دارد، بدین معنی که کوچکترین نقص در کار از پشت پوست نازک قابل مشاهده است.

Any change in the coating, and absorption by changing the cartilage is visible through the thin skin.

Fascia tissue

One of the best investments layer of fascia tissue is.
Use single layer of leaf tissue temporalis fascia can thin the skin in the treatment of the patient's nose secondary removal play a big role.
Although the use of a single layer of fascia tissue graft on the part of the result is more subtle.
One of the important probabilistic forecasts that can be found on the fascia tissue:
The thickening of the size of 2 to 3 times its original thickness during the first week after surgery. To prevent this from happening is the need to Suture. Replacement tissue for fat grafting padding dermis (Drmaft) Provided that the area behind the ear.


Doctor Majid Rasti ardakani

فوق تخصص جراحی پلاستیک اصفهان، ترمیمی و سوختگی

Cable channel,,fa,To subscribe to a cable channel doctor Majid Rasti ardakani click,,fa: https://t.me/drmajidrasty

Nose incomplete

Nose incomplete

Nose incomplete

Tip of the nose can be incomplete (Shaped) باشد.
This can be due to softness in the area under the tip of the nose or short or both of these cases is Kalvmla.
In the event of a malfunction in the link at the tip of the nose tip of the nose will be placed on the agenda.
In short Kalvmla of action highlighting is used.
در موارد نقص نوک بینی بیشتر از پیوند در این ناحیه استفاده می شود زیرا این روش ساختار و شکل دهی نوک بینی را تامین می کند.

We prefer to link the anatomical area of ​​the nasal tip.
The links in both closed and open like the pages of links golf T-Daniel is Shane link. Link creates a form that is similar to the normal anatomy of the central cross and dome of the tip of the nose (Dvmz) می باشد. Cartilage Sptv (Pre-Intermediate) For this purpose, ideal.

It should be used in a manner which is placed trapezoidal shape to the nose not.
Passns the ear concha (Glass kauum) The tip of the nose is the best way to make links.
Because this part of the ear had enough and need to measure the curvature is not always available. In most cases, there is a need to reshape the nasal tip.

The purpose link:

The purpose of the support by linking (Link at the top – Cup) it will be obtained.
Sponsor link that links two or three layers and the area under the tip of the nose is worked.

This connection is done with three goals:
(۱) To shape better
(۲) To prove the tip of the nose
(۳) Link tip of the nose to fill the empty space. Annie tip of the nose is not required stitches link.

Surgery to open Nasal tip cartilages Separated and transplanted into the nose dome ( Ayntrdvmal) Placed between them.

On a large scale is an anatomical link (The ears as donor), And a link to the curved edge is used.

The patient also a link from the dermis (drmys) In line with the volume of the lips will benefit.


Doctor Majid Rasti ardakani

فوق تخصص جراحی پلاستیک اصفهان، ترمیمی و سوختگی

Cable channel,,fa,To subscribe to a cable channel doctor Majid Rasti ardakani click,,fa: https://t.me/drmajidrasty

Short nose

Short nose

Short nose correction nose was once one of the most difficult cases.

Now updated technology reduced the magnitude of the problem.

The algorithm used in the past ten years and no significant change.

In the open (Almost a compulsory) Above the upper lateral cartilage septum is released.

All the septal cartilage of the septum is removed for transplantation increases.

In the absence of concha ear (Glass kauum) Used. A pair of hooks on cartilage Tip of the nose And slowly pulled. After the skin, respiratory tract side cross-cutting between a top side and cross-lateral cartilage caused them to release Mnzvz. A small scissors are used to increase the distance between the two cartilage. This will increase the length of the lateral nasal wall.

پیوند افزایش دهنده سپتوم بر روی اجزای افقی یا عمودی استرات L شکل استفاده می شود تا غضورف ها در قسمت پایین بینی که از محل اصلی خود خارج شده اند، ثابت شوند. If the top side of the large distance and cross-lateral cartilage, cartilage in between Ghzvrf a link between them and stitches are in place. Septal cartilage due to thinning and thickening of the time is ideal for this purpose. A source connected with rib cartilage in the upper and rear link (Dorsal), Highlighting ( Or height Kalvmla - Kalvmla strategy) And increasing links used Partition. The cartilage of the ear tip is used to link.


Doctor Majid Rasti ardakani

فوق تخصص جراحی پلاستیک اصفهان، ترمیمی و سوختگی

Cable channel,,fa,To subscribe to a cable channel doctor Majid Rasti ardakani click,,fa: https://t.me/drmajidrasty

Weather complications Meat

Weather complications Meat

Cosmetic Surgery Complications بینی های گوشتی More than projected non-meat.

In other words, to prevent surgical complications, including physical problems such as drooping nose and it can be too small, as well as respiratory problems noted.

It is better to refer patients to choose your surgeon carefully and to avoid non-experts.

One of the common good and for ill find out whether a good candidate for nose surgery or not, we suggest a consultation with a surgeon qualified to have the nose with your medical history and visit the skin and the nose the readiness of mental disease and the aesthetic awareness, and if necessary, advise the nose surgery


Doctor Majid Rasti ardakani

فوق تخصص جراحی پلاستیک اصفهان، ترمیمی و سوختگی

Cable channel,,fa,To subscribe to a cable channel doctor Majid Rasti ardakani click,,fa: https://t.me/drmajidrasty

جراحی بینی با لیزر

جراحی بینی با لیزر

The latest rhinoplasty techniques that can be heard these days, do رینوپلاستی With laser.
ترس از تیغ جراحی، نگرانی بابت جای بخیه ای که تبدیل به اسکار شود، عوارض بیهوشی و دیگری عارضه هایی که نسبت به جراحی های تهاجمی شنیده می شود منجربه میل افراد به روش های غیرتهاجمی چون لیزر می شود .

Laser medical industry has found a good place.
This method of rejuvenation, is used for cutting not cutting potential and invasive surgeries such as nose lasers can not be used. The use of lasers in surgery of the nose, relieving nasal skin problems and sometimes treatment of nasal polyps (According to the diagnosis of nasal surgery ) می باشد. To change the nose structure is required that the surgeon directly to the nasal tissue intranasal access and it is possible only by cutting the nasal skin .
As a result, the laser does not have a role in changing the nose.


Doctor Majid Rasti ardakani

فوق تخصص جراحی پلاستیک اصفهان، ترمیمی و سوختگی

Cable channel,,fa,To subscribe to a cable channel doctor Majid Rasti ardakani click,,fa: https://t.me/drmajidrasty

Rhinoplasty in the traditional way

Rhinoplasty in the traditional way

In old-style cosmetic surgery procedures are often used to shrink nasal tissue was removed many .
The style of rhinoplasty as well as by many plastic surgeons are doing is .
In this way, often in isolated tissue from the nose to the glass container to be patient.
It is recommended in case of emergency for the next possible surgery to maintain tissue.

The disadvantages of these methods is not limited only to these. .

The disadvantages of traditional approaches Rhinoplasty:
  • Removing Tissues of the nose برای کوچک کردن آن به‌ مرور زمان و در دوران میان‌سالی پوست بینی حالت چروکیده و افتاده به خود خواهد دید و این به دلیل خارج کردن بیش‌ از حد بافت بینی می‌باشد .
  • These procedures are often performed in patients after rhinoplasty on respiratory discomfort and cramps are more likely to be projected .
  • All projections action appears almost identical to the use of a single structure in
  • The purpose of these methods, only a small nose, without attention to form and gets facial . برای کوچک کردن حفره‌های بینی تنها روش کوچک نمودن پره‌های آن است که در روش‌های سنتی جراحی زیبایی این برش‌ ها بیش‌ از حد انجام می‌شود .

Doctor Majid Rasti ardakani

فوق تخصص جراحی پلاستیک اصفهان، ترمیمی و سوختگی

Cable channel,,fa,To subscribe to a cable channel doctor Majid Rasti ardakani click,,fa: https://t.me/drmajidrasty