اطلاعات تماس

اطلاعات تماس
دکتر مجید راستی اردکانی
نظام پزشکی : ۳۱۹۵۸
آدرس: انتهای خیابان مرداویج (شیخ کلینی)، پلاک ۲۱ شمالی
تلفن:  ۳۶۶۹۲۰۰۰ – ۰۳۱
تلفن: ۳۶۲۸۱۵۸۵-۰۳۱
تلفن : ۳۶۲۸۱۵۸۶-۰۳۱
تلفن: ۳۶۲۶۹۱۳۳-۰۳۱

وب سایت: http://drrasty.ir

روزهای کاری:
روز صبح عصر
شنبه – -۱۵:۰۰-۲۲:۰۰
یکشنبه – –
دوشنبه – -۱۵:۰۰-۲۲:۰۰
سه شنبه – –
چهارشنبه – -۱۵:۰۰-۲۲:۰۰
پنج شنبه – –

آدرس ۲:
کلینیک اسپادانا
آدرس: اصفهان-اصفهان-خیابان دقیقی (محتشم کاشانی) روبروی ام آر ای ، کلینیک جراحی پلاستیک و لیزر اسپادانا

آدرس ۳:
کلینیک خانواده
آدرس: اصفهان-اصفهان-خیابان صفه _ کلینیک خانواده