جراحی بینی با لیزر

جراحی بینی با لیزر

Les dernières techniques de rhinoplastie qui peuvent être entendus ces jours-ci, faire رینوپلاستی با لیزر است.
ترس از تیغ جراحی، نگرانی بابت جای بخیه ای که تبدیل به اسکار شود، عوارض بیهوشی و دیگری عارضه هایی که نسبت به جراحی های تهاجمی شنیده می شود منجربه میل افراد به روش های غیرتهاجمی چون لیزر می شود .

Laser industrie médicale a trouvé un bon endroit.
این روش بیشتر در زمینه جوانسازی،کاربرد دارد زیرا برش قابلیت ایجاد برش ندارد و نمی توانیم در جراحی های تهاجمی چون عمل بینی از لیزر استفاد کنیم. L'utilisation de lasers en chirurgie du nez, soulager les problèmes de peau nasales et parfois traitement des polypes nasaux (Selon le diagnostic de la chirurgie nasale ) می باشد. برای تغییر اسکلت بینی نیاز است که جراح متخصص بینی به طور مستقیم به بافت های داخلی بینی دسترسی داشته باشد و این امر تنها با استفاده از برش پوست بینی امکان پذیر است .
En conséquence, le laser ne joue pas un rôle dans le changement du nez.


Docteur Majid Rasti Ardakani

فوق تخصص جراحی پلاستیک اصفهان، ترمیمی و سوختگی

câble canal,fa: https,en://t.me/drmajidrasty

Leave a Reply

Votre adresse email ne sera pas publiée. les champs requis sont indiqués *

4 + trois =