غذاهای جویدنی را نادیده بگیرید

غذاهای جویدنی را نادیده بگیرید

قبل از اینکه برای جراحی بینی اقدام کنید دستتان را روی بینی خود بگذارید و یک غذای جویدنی مانند استیک یا یک تکه آدامس را بجوید. خواهید دید که همراه با جویدن، بینی شما نیز کمی حرکت می کند. با اینکه بعد از سپری شدن دوران نقاهت، حرکات کوچک مشکلی ایجاد نمی کند اما شاید شما بخواهید برای جلوگیری از مشکلات احتمالی از آن امتناع کنید. وقتی که جراحتان اجازه ی خوردن غذاهای جویدنی را به شما داد می توانید با خیال راحت از خوردن غذاهایی مثل استیک، تافی های کشی و حتی آدامس لذت ببرید.

به خاطر داشته باشید که مصرف غذاهای نرم و خمیری شکل برای شما منع نشده است. شما فقط باید از مصرف غذاهای جویدنی اجتناب کنید.