از مصرف الکل و کافئین اجتناب کنید

از مصرف الکل و کافئین اجتناب کنید

نوشابه های الکلی و نوشیدنی های کافئین دار مانند قهوه یا نوشابه حداقل برای چند روز پس از جراحی بینی به شدت منع شده است. الکل خون را رقیق می کند و می تواند ریسک خونریزی بعد از عمل را افزایش دهد. Le risque est également,,fa,Il augmente l'accumulation de sang sous la peau et aggrave le gonflement du nez,,fa هماتوم یا تجمع خون در زیر پوست را افزایش داده و تورم بینی را بدتر می کند.