جراحی بینی و سپتوپلاستی برای درمان ترشحات پشت حلق

جراحی بینی و سپتوپلاستی برای درمان ترشحات پشت حلق


وقتی بدن شما ترشحات اضافی تولید می کند و این ترشحات به جای این که وارد بینی شوند از پشت بینی وارد حلق شما می شوند یعنی چیزی مانع جریان این ترشحات شده است. دلیل این مشکل می تواند سرما خوردگی، آلرژی، اثرات جانبی داروها، انحراف بینی و یا پولیپ باشد. اگر انحراف بینی یا پولیپ دلیل اصلی این اختلال باشد، راه درمان، جراحی بینی، سپتوپلاستی یا جراحی پولیپ است. اما اگر مشکل از جای دیگری نشئت گرفته باشد می توان با مراجعه به یک دکتر گوش و حلق و بینی و مصرف دارو آن را درمان کرد.