اگر بعد از بهبود کامل از نتیجه جراحی ناراضی بودیم چه کار کنیم؟

اگر بعد از بهبود کامل از نتیجه جراحی ناراضی بودیم چه کار کنیم؟

انتظارات خود را بررسی کنید

Si vous n'êtes pas satisfait du résultat de votre chirurgie du nez, il est préférable de vérifier vos attentes avant de passer à l'étape suivante.,fa. ,fa.

به خاطر داشته باشید جراحی بینی فقط می تواند در قسمت های مشخصی بهبود ایجاد کند و نمی تواند یک بینی بدون نقص تولید کند. ,fa.

هنوز از نتایج جراحی ناراضی هستید؟ شاید بهتر باشد جراحی ترمیمی را در نظر بگیرید

Si vous avez attendu un an mais que vous n'avez pas été satisfait du résultat de votre chirurgie précédente, qu'elle soit belle ou efficace, il est peut-être temps d'obtenir une réparation chirurgicale.,fa. اگر به جراح خودتان اعتماد دارید می توانید برای ترمیم به او مراجعه کنید. در غیر این صورت می توانید یک جراح دیگری را انتخاب کنید تا نتایج جراحی قبلی شما را بهبود دهد.

جراحی ترمیمی یک جراحی بسیار سخت محسوب می شود، و فقط متخصصان با تجربه ای که در زمینه ی جراحی بینی تخصص دارند می تواند موارد ترمیمی را عمل کنند. Lors de la planification d'une réparation chirurgicale, vous devriez faire des recherches très minutieuses, car la réalisation de ce que vous voulez est sur le choix du chirurgien et l'observation attentive de ses recommandations.,fa.

 


adresse: Iran-Isfahan-rue Tohid – bâtiment Alborz

téléphone: 36281585 – ۰۳۱

téléphone : 36281586 – ۰۳۱